Gospodarka

Pomorska gospodarka plasuje się w czołówce wśród polskich województw. Charakteryzuje się ponadprzeciętnym eksportem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zajmuje trzecie miejsce wśród 16 województw pod względem dynamiki wzrostu przychodów i czwarte pod względem rentowności firm. Gospodarka zawsze była związana z morzem, z budową i naprawą okrętów oraz obsługą portów. Przez port w Gdyni przechodzi ponad 80% wszystkich kontenerów napływających do Polski drogą morską. Cechą ostatnich lat jest prężny rozwój szkutnictwa: w małych stoczniach powstają zarówno nowoczesne jachty, jak i repliki średniowiecznych łodzi. Istotne źródło dochodów stanowi rekreacja nadmorska. Od początku transformacji ustrojowej firmy zagraniczne ulokowały w województwie pomorskim ok. 3 mld USD (dane nie obejmują kapitału zagranicznego w bankowości i instytucjach finansowych). Najwięcej zainwestowały kapitały pochodzące z USA, Niemiec, Skandynawii, Holandii, Francji. Inwestowano w elektronikę, produkcję papieru, artykułów spożywczych, mebli, środków komunikacji, kosmetyków, opakowań. Kapitał zagraniczny rozbudowuje też centra handlowo-usługowe. Po wstąpieniu Polski do UE zainteresowanie zagranicznych inwestorów naszym regionem systematycznie rośnie.

Wysokie technologie rozwijają i zmieniają gospodarkę. W województwie pomorskim funkcjonują dwa parki naukowo-technologiczne i dwie specjalne strefy ekonomiczne. Na ich terenach działają min. nowoczesne zakłady produkujące podzespoły elektroniczne i nowoczesne zakłady farmakologiczne. Na obrzeżach Gdańska powstaje Mała Dolina Krzemowa, gdzie swoje siedziby mają m.in. producent urządzeń kontroli dostępu (Satel), producent oprogramowania multimedialnego (Young Digital Planet) oraz ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Intel Technology Poland. Pod Gdańskiem działa firma DGT, znany producent nowoczesnych systemów łączności.

Gospodarka morska
Trójmiejskie porty sukcesywnie modernizują swój potencjał przeładunkowy i składowo-logistyczny. Globalizacja oznacza, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu handlu międzynarodowego. Powoli polepsza się dostępność komunikacyjna naszych portów, za sprawą budowanej autostrady A-1 i modernizacji linii kolejowych E-65 i CE-65. Ostatnie informacje dotyczące uruchomienia w gdańskim głębokowodnym terminalu kontenerowym linii żeglugowej firmy Mearsk dla regularnych połączeń transkontynentalnych z Chinami stwarzają szansę, że Gdańsk powoli stawać się będzie portem oceanicznym, a nie tylko dowozowym. Do tego celu niezbędne jest zwielokrotnienie wysiłków na rzecz budowy dużych centrów logistycznych w pobliżu naszych portów. Kluczową sprawą ? z punktu widzenia kondycji branży morskiej na Pomorzu – jest kwestia zarządzania pomorską gospodarką morską. Nowe wyzwania globalnych trendów rozwojowych (decentralizacja władzy i upadek znaczenia ekonomicznych instrumentów państwa narodowego) oraz praktyka państw zachodnich potwierdzają jednak, że nowa gospodarka morska wymaga zarządzania sieciowego, zdecentralizowanego, horyzontalnego (nazywanego też w dzisiejszej nomenklaturze klastrem). To gminy i regiony winny zwiększyć swoją inicjatywę na rzecz tworzenia warunków rozwoju gospodarki morskiej, zwiększenia jej innowacyjności i przedsiębiorczości; wykorzystać fakt, że infrastruktura transportowa, przeładunkowa a także produkcyjna (majątek stoczni) zlokalizowana jest na ich obszarze. O ile w zadaniach administracji gminnych znajduje się problematyka planowania przestrzennego o tyle władze samorządowe województw nadmorskich odpowiedzialne są za rozwój gospodarczy, przygotowując swoje strategie i regionalne programy operacyjne. Stąd też samorząd województwa pomorskiego podejmuje działania na rzecz rozwoju gospodarki morskiej. W kompetencjach Departamentu Rozwoju Gospodarczego znajduje się postulat dotyczący ?zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki morskiej w regionie pomorskim, podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności?.

Nagroda Pomorska ?Gryf Gospodarczy”
Konkurs o Nagrodę Pomorską ?Gryf Gospodarczy? organizowany jest corocznie od 2000 r., a statuetka ?Gryfa Gospodarczego? jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez m.in. prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy wizerunku gospodarczego, promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogólnopolskich nagród i wyróżnień, włączenie sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw. Pomysłodawcą i inicjatorem tego konkursu jest Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Pomorska Kolej Metropolitalna
Budowa linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to najważniejszy i największy projekt komunikacyjny Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej województwa pomorskiego dzięki stworzeniu systemu kolei regionalnej, zintegrowanego z układem komunikacji publicznej metropolii trójmiejskiej. Projekt obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (bytowski, kościerski, kartuski). Pod PKM zostaną wykorzystane istniejące rezerwacje terenów, m.in. po byłej linii kolejowej, oraz odcinki słabo wykorzystywanych regionalnych linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK S.A. W pierwszym etapie inwestycji (?Pomorska Kolej Metropolitalna etap I ? rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej?) zaplanowano odbudowę sieci kolejowych przewozów regionalnych. Pod tym terminem kryje się rewitalizacja nieczynnej od 1945 r. Kolei Kokoszkowskiej oraz budowa odcinka łączącego południowe dzielnice Gdańska z lotniskiem w Rębiechowie i linią kolejową Gdynia ? Kościerzyna. Planowane rozwiązanie otworzy metropolię na Kaszuby, umożliwiając dojazd mieszkańców i turystów do Kartuz, Kościerzyny czy Bytowa oraz ułatwiając i znacznie przyspieszając podróż z głębi województwa do Trójmiasta. Uruchomienie linii PKM planowane jest w 2015 r.

Pętla Żuławska
Samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, wraz z samorządami lokalnymi i pozostałymi partnerami (m.in. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku), przystąpiły do rewitalizacji tutejszych szlaków wodnych. Zwieńczeniem prac będzie połączenie obszaru Delty Wisły z europejskimi drogami wodnymi. Służy temu, realizowany od 2010 r., ?Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego?, którego liderem jest Pomorskie. Efektem dotychczasowych prac jest m.in. projekt ?Pętla Żuławska ? rozwój turystyki wodnej. Etap I?. Obszar objęty projektem to tereny Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną, czyli łącznie 11 gmin i jeden powiat w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Twórcom Pętli Żuławskiej przyświeca idea utworzenia, spełniającej wysokie standardy, unikatowej sieci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych. Sieć będzie służyć zarówno amatorom sportów wodnych, jak i turystom, których ?Pętla? ma zachęcić do częstych wizyt na Pomorzu. Powstaną m.in. przystanie żeglarskie w Braniewie, Nowej Pasłęce, Malborku. Nad śluzą w Przegalinie zostanie zbudowany most zwodzony. Podróżujący wodą będą mieli do dyspozycji pomosty cumownicze w Tczewie czy Drewnicy.